Co dělat když v Krkonoších prší

V nejvyšších českých horách nikdy není jisté, jaké počasí vás dostihne. Krátké dešťové přepršky může rychle vystřídat modrá a slunečná obloha, nebo se může také zakabonit i na celý dlouhý uplakaný den. Právě pro tuto variantu jsme pro vás připravili nabídku. Jsou v ní zaznamenána místa, která můžete navštívit při nepříznivém počasí. Přestože na horách a v přírodě je hezky, i když prší, přeci jenom je prima vyrazit do míst, kde nezmoknete.

V případě nepříznivého počasí nezoufejte. Krytého koupání, aquaparků a bazénů, je v Krkonoších dostatek.

Stáhněte si zde: Co dělat když v Krkonoších prší - mapa

Volnočasové aktivity pod střechou

**Dům Pod Jasanem v Trutnově uspokojí zájem o lidová řemesla, ruční práce a setkávání se při tvoření. V létě nabízí příjemný chládek při tvorbě, za deště program pro celou rodinu a v zimě hřejí v řemeslné dílně kamna. www.dumpodjasanem.cz

**Kreativní dílna Rautis v Poniklé. Tradiční ruční výrobu vánočních ozdob ze skleněných perlí si prohlédnete krok po kroku při exkurzi do výroby. V dílně si můžete perličkové ozdoby vytvořit podle návodu nebo vlastní fantazie. www.rautis.cz

**Výtvarná dílna Bosorka v Janských Lázních je určena šikovným i nešikovným, dítkům i dospělým. Můžete si tu malovat nebo potisknout tričko, vyrobit šperky z korálků, vytvořit mozaikové zrcadlo, namalovat keramické hrnky. www.bosorka-art.com

**KRTEK ve Vrchlabí je unikátní dům vedle administrativní budovy Správy KRNAP. Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání (KRTEK) rozšiřuje nabídku vzdělávacích aktivit určených pro veřejnost. Probíhají tu pravidelné naučné a motivační programy pro děti i dospělé. www.krnap.cz/kcev-krtek

**Ekocentrum DOTEK v Horním Maršově. Dům Obnovy Tradic, Ekologie a Kultury je ideálním místem pro ty, kteří se chtějí něco nového dozvědět. V případě hezkého počasí lze vyrazit na tématické stezky nebo za pokladem na quest - hledačku. Zabaví interaktivní expozice o přírodě uvnitř barokní fary. www.dotek.eu

Tržnice řemesel v Jilemnici představuje práci na výrobě a prodeji rukodělných a řemeslných výrobků tradičního lidového nebo historického charakteru, jako např. drátenictví, košíkářství, výroba šperku, ozdob, umělecká práce s dřevem apod. www.jilemnickypivovar.cz/cz/trznice-remesel

**Centrum zábavy v Jilemnici je středisko setkávání všech generací. Vyzkoušet si tu můžete střelbu z luku, kuší, vzduchovky, zahrát stolní tenis, stolní fotbal. Je tu zřízen dětský koutek s míčky a lezeckou sítí, skluzavka, trampolína a k dispozici stolní hry. www.zabavko.cz DOČASNĚ UZAVŘENO

Trvalé expozice tématicky zaměřené k dětem

**Výstava Do Krakonošova ve Svobodě nad Úpou se nachází v informačním centru. Uvidíte zde expozici krkonošských skřítků a pohádkových figurek. Součástí je dětská herna, kavárnička, galerie, krámek se suvenýry, prodej krkonošských produktů. www.pohadkovekrkonose.cz

**Galerie draka Trutnov představuje draka jako symbol města. Atraktivní mechanické divadlo ztvárňuje trutnovskou legendu o drakovi s četnými zvukovými a světelnými kulisami. www.galeriedraka.cz

**Muzeum Lega ve Špindlerově Mlýně. V objektu Labe v centru města soukromé muzeum představuje unikátní sbírku známých stavebnicových kostek. www.muzeumlega.cz/muzeum/spindleruv-mlyn

Krkonošská muzea a stálé expozice

**Lesnická a myslivecká expozice Šindelka v Harrachově provede těžbou a zpracováním dřeva, obnovou lesa v obrazech a modelech s videoprojekcí. K vidění tu je nářadí, model plavení dřeva, saně používané v západních Krkonoších, ad. www.krnap.cz/expozice-sindelka-harrachov/

**Hornické muzeum v Harrachově seznámí s prací v dnes již neexistujících rudných dolech. K vidění je prohlídková štola, ukázky minerálů, fluoritových ložisek, nástroje a pomůcky používané při těžbě, mapy a fotografie dokumentující zdejší práci. www.hornicke-muzeum.eu

**Sklárna v Harrachově je nejstarší fungující sklárnou v Čechách. Dochovala se tu tradiční ruční výroba. Součástí areálu je minipivovar, muzeum skla. Ski muzeum mapuje vývoj harrachovského lyžování. Prohlédnete si ski staré více než sto let, skokanskou výzbroj, vítězné
poháry i medaile úspěšných závodníků. www.sklarnaharrachov.cz

**Památník zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou nabízí expozici krkonošské houslařské školy. Vznikl původně jako literární památník věnovaný písmáku a houslaři Věnceslavu Metelkovi, jehož osobností se inspiroval Karel Václav Rais v románu Zapadlí vlastenci. www.krnap.cz/pamatnik-zapadlych-vlastencu-paseky-nad-jizerou

**Muzeum starých krkonošských řemesel v Poniklé. Shromážděny jsou zde ukázky starých krkonošských a podkrkonošských řemesel, spolkových činností, i hospodářské stroje. www.krkonose-muzeum.cz

**Krkonošské muzeum Čtyři historické domky ve Vrchlabí jsou souborem čtyř štítových domů patřících mezi nejstarší lidové stavby v Krkonoších. V jednom domku probíhají sezónní výstavy. Umístěna je národopisná expozice a návštěvnické centrum. www.krnap.cz/km-ve-vrchlabi-ctyri-historicke-domky

**Muzeum v Černém Dole je jedinečnou možností, jak nahlédnout do nepřístupných dolů, krkonošských jeskyní a způsobu jejich výzkumu formou fotografií, plánků a exponátů. www.cernydul.cz/turiste/muzeum-cerny-dul

**Krkonošské muzeum v zámku v Jilemnici vystavuje stálou expozici obrazů krkonošského malíře Františka Kavána. Instalovány jsou se snahou o autentickou podobu místností, v nichž žil hrabě Harrach. K vidění je tu také jedinečný mechanický ozvučený betlém. Expozice lyžování je mozaikou zachycující vývoj lyžování od zavedení prvních lyží až do roku 1938. Představuje život prvních „skijáků“, nejstarší dochované české lyže, první lyžařské ceny a medaile. www.krnap.cz/km-jilemnice

**Hrobka sv. Kříže rodu Harrachů v Horní Branné pochází z 19. století a dnes slouží jako smuteční síň. Proti ní stojí harrachovský špitál, ve kterém mělo zajištěno zaopatření 12 starých hraběcích služebníků. Renesanční zámek stojící opodál a jeho první poschodí patří pamětní síni věnované životu a tvorbě spisovatele, malíře, učitele Josefa Šíra a také J. A. Komenskému, který tady pobýval před svým odchodem do exilu. www.hbranna.cz/pamatky/harrachovska-hrobka

**Janatův roubený mlýn v Buřanech je výjimečnou stavbou lidové architektury i významným dokladem historie mlynářství. V původně dvoupodlažním mlýně s nástavbou mlýnice na pět podlaží můžete vidět dosud kompletní mlýnskou technologii i např. funkční chlebovou pec. www.janatuvmlyn.cz

**Augustiniánský klášter Vrchlabí v sobě ukrývá klášterní kostel s hlavním oltářem vysokým 19 metrů a cennými varhanami z roku 1898, dnes sloužící koncertům a obřadům. V klášteře je umístěno Krkonošské muzeum Správy KRNAP, audiovizuální expozice „Kámen a život“. www.krnap.cz/km-ve-vrchlabi-klaster DOČASNĚ UZAVŘENO

**Františkánský klášter Hostinné s klášterním kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie je po rozsáhlé rekonstrukci v letech 2004-2011 sídlem městského muzea a moderní knihovny. Součástí je Galerie antického umění se stálou expozicí kompletního obrazu vývoje antické plastiky. Světovými unikáty jsou kopie rekonstruovaných soch ztracených nebo zničených originálů. www.klasterhostinne.cz

**Starý Kravín ve Františkově u Rokytnice nad Jizerou je muzeální centrum historických artefaktů zdejšího regionu. K prohlédnutí je hasičské vybavení, dobové předměty horských a podhorských chalup. www.starykravin.cz

**Historický důl Kovárna v Obřím dole nabízí netradiční pohled na útroby nejvyšší hory Čech Sněžky, která od středověku lákala hledače drahých kamenů a horníky. Prostory po těžbě lze po předchozím objednání navštívit. www.veselyvylet.cz/cz/vv5/vv54.html DOČASNĚ UZAVŘENO

**Hrádek Aichelburg v Horním Maršově je památníkem na Bertholda hraběte Aichelburga, který se zapsal jako dobrý hospodář východních Krkonoš. Po jeho tragickém skonu 13. 5. 1861 byl postaven na úbočí Světlé hory hrádek. Klíče od něj vám zapůjčí v Infocentru Veselý výlet. www.veselyvylet.cz/cz/vv8.html

**Muzeum Vápenka v Horních Albeřicích je chráněná kulturní památka osmiboké kamenné věže šachtové vápenky z 19. století a v ní osmiboké muzeum. Moderní expozice formou krátkých příběhů představuje život v albeřickém údolí. www.veselyvylet.cz/cz/vv9.html

**Areál dolu Jan Šverma v Žacléři je poslední dochovanou památkou na hlubinné uhelné hornictví ve východních Čechách. Komplexy budov těžních souborů jam Jan a Julie jsou prohlášeny kulturními památkami ČR. www.djs-ops.cz

**Městské muzeum v Žacléři má zpracovány dějiny do r. 1945. Vypovídají o soužití českého a německého obyvatelstva. V oddělení hornictví je např. model průřezu kamenouhelným dolem, v kapitole národopisné více než 250 exponátů. www.muzeum-zacler.cz

**Pevnost Stachelberg mezi Trutnovem a Žacléřem je památníkem stavitelů a obránců československého opevnění. Je největší dělostřeleckou pevností v Čechách, rozestavěnou v r. 1937 jako součást československého pohraničního opevnění proti hitlerovskému Německu. www.stachelberg.cz

**Muzeum Podkrkonoší v Trutnově sídlí v prostorách bývalého hradu. Vlastní sbírky zaměřené na: etnografii, výtvarné umění, uměleckoprůmyslové práce, kulturu a historii, militaria. Navštívit lze expozici Bitva u Trutnova 27. 6. 1866 z doby prusko-rakouské války a výstavy k dějinám Trutnovska. www.muzeumtrutnov.cz

**Na Pomezních Boudách v Malé Úpě v informačním centru je představena historie obce. Součástí sbírky jsou části letadla Junkers 52, které při sněhové vánici 23. února 1945 havarovalo nárazem do Obřího hřebene v masivu Sněžky. Zaujmou také typické sáně rohačky. www.malaupa.cz/kontakt/infocentrum

**Kořenovská zubačka na železniční trati Harrachov – Kořenov – Tanvald je unikátní svým stavebním provedením, překonává výškový rozdíl 235 metrů. Úsek Tanvald – Kořenov byl vyhlášen kulturní památkou. www.zubacka.cz

**Muzeum ve Vysokém nad Jizerou zachycuje vývoj výroby a užívání lyží na Vysocku, pohyblivý betlém Jana Metelky Kovárenského ze Sklenařic, malovaný nábytek a různé podoby Krakonoše a mnohé další artefakty. info.vysokenadjizerou.cz/vlastivedne-muzeum

**Výstava starých řemesel, modelů budov, Krakonošů a betlémů v Dolním Dvoře v budově Obecního úřadu přiblíží historii a vývoj obce i přilehlého okolí. www.dolnidvur.cz/vystava