Projekt "Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší"


SMO Krkonoše

Krkonoše – svazek měst a obcí získal pro oblast cestovního ruchu, prostřednictvím Úřadu regionální rady NUTS II Severovýchod, finanční podporu ve výši 3 094 928,48 Kč na realizaci projektu „Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší“. Projekt byl zahájen v září 2014 a bude ukončen v září 2015. Partnery jsou Sdružení  Podzvičinsko, Revitalizace Kuks o.p.s. a ZOO Dvůr Králové a.s.

Předmětem plnění jsou aktivity zaměřené především na rodiny s dětmi a mládež, které zapojí zájemce do mnoha činností. Ústřední linií je kampaň s tématem „Krakonošovy Krkonoše a Podkrkonoší“, která volně navazuje na Krkonošské pohádky, zejména prostřednictvím populárně naučné razítkovací hry „Po stopách Krakonoše“ a „Krakonošovo Podkrkonoší“. Další částí hravé kampaně je vytvoření 3 questů (hledaček), zpracování 4 tras geolokačních her s využitím chytrých telefonů, seznámení s geocashingem, fotosoutěže, vědomostní soutěže, ad.

Součástí je vznik čtyř trhacích informačních map, videospotů, rozhlasových „Rozhovorů s Krakonošem“, internetová prezentace, facebooková reklama, vydávání pravidelných newsletterů, rozsáhlá internetová reklama. Organizovány budou zahájení cykloturistické a lyžařské sezóny, konference k ukončení letní a zimní sezóny, cyklojízda Podkrkonoším, aj.). Do projektu je zahrnuta příprava strategických dokumentů: „Program rozvoje cestovního ruchu Krkonoš“, „Akční plán Krkonoš“, „Akční plán Podkrkonoší“. Vydány budou různé propagační předměty, omalovánky, pexesa, pastelky, pláštěnky, propagační desky a tašky. A další aktivity.

ROP